Photo by Markus Spiske on Unsplash

Hva skal vi spise? Hva skal vi kjøpe? Er det vits i å ta vare på matrester? Hvor mye skal vi bruke? Det er mange spørsmål som dukker opp når en skal snakke om en bærekraftig og miljøvennlig familie.

Dagens samfunn er lagt opp til at vi må leve lite bærekraftig og miljøvennlig. Men, med enkle grep kan du og familien være med på en bærekraftig utvikling og en miljøvennlig hverdag uten at det går utover livskvaliteten.

Hva betyr det?

Selv om bærekraft har vært et trendord siste årene som politikere, bedrifter og media har brukt, ble det allerede brukt i Brundtland-rapporten (“Vår felles framtid “) i 1987. Der defineres bærekraftig utvikling slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»


Og for å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder: Klima og miljø, Økonomi og Sosiale forhold. Og endringene kan starte allerede hos deg og din familie.

  1. Spis riktig

Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, grove kornprodukter, frukt og bær og fisk. Begrenser du også bruken av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt (med unntak av vilt) har du kommet et langt stykke på et mer miljøvennlig liv og bidrar til en bærekraftig utvikling.


Ved å spise lavt i næringskjeden får du et sunnere kosthold. I tillegg er det også bra for dyr og miljø. Vi bruker mindre energi og ressurser om vi spiser korn, frukt og grønt selv istedenfor å bruke det til dyrefôr. 

  1. Spis bedre

Spiser du økologisk mat kan du være sikker på at det produseres på en miljøvennlig måte. 

Varene produseres i pakt med naturen uten kunstgjødsel og sprøytemidler, minimal bruk av tilsetningsstoffer, og god velferd for husdyra. Se vårt utvalg av økologisk mat.

  1. Spis opp

Vi er i dag 7,9 milliarder mennesker på jorden. 2,3 milliarder av disse slet med å skaffe nok mat og gikk tidvis sultne. Likevel blir en tredjedel av all mat kastet rett i søpla.

Beregninger viser at allerede i 2050 vil det være 9 milliarder mennesker som kjemper om samme maten. 

Vi må bli flinkere til å utnytte verdens ressurser bedre. Og det starter allerede hjemme på kjøkkenbenken. Vi gir deg noen enkle tips for å redusere ditt matsvinn.

  1. Spis rettferdige varer

Velger du Fairtrade-varer bidrar du til at småbønder og arbeidere i utviklingsland får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter og tjenester.

  1. Spis naturlig

Spiser vi etter årstidene kan vi være med på å redusere jordbruk som krever store mengder energi, redusere langtransport fra fjerne land og unødvendig energibruk til kjøling og oppbevaring.

Det beste for miljøet og sunneste for kroppen er det som vokser i naturen til enhver tid. Og følger du årstidene og de varer som finnes kan du gjøre kostholdet mer spennende gjennom hele året. Og er du en som liker å være ute i naturen, kan du også sanke din egen mat sammen med familien. 

BærekraftFamilieMiljøSamvittighet