Med enkle grep kan du redusere matsvinn i eget hjem

Photo by Dainis Graveris on Unsplash

Hver eneste dag gjennom hele året kastes en av fem handleposer vi kjøper rett i søpla. Matsvinnet er et enormt problem som påvirker vår egen lommebok, klimaet og samfunnet.

Hva er matsvinn?

Det finnes to begreper som ofte blir brukt om hverandre, men ikke betyr det samme: matavfall og matsvinn. 

Matavfall er ikke-spiselige deler av matvarer, som stilker, skall- og beinrester.

Matsvinn derimot er spiselig mat som kastes eller brukes til noe annet enn menneskemat. Eksempler på dette kan være brødskalker, en kartong melk som har gått ut på dato, frukt som blir overmoden, rester av salat, et halvspist eple eller en skål med havregryn som ikke er spist opp. Fellestrekket for matsvinnet er at dette er produkter som kunne ha vært spist, men ender likevel i søpla. Ofte fordi datoen går ut, vi gjør store innkjøp, vi lager for store porsjoner som ikke blir spist opp eller rett og slett fordi det er enklere å kaste og kjøpe nytt enn å spise opp rester eller litt overmoden frukt.

Hva er problemet?

Det er lett å tenke at det ikke er så farlig, siden matsvinn lett kan komposteres eller brukes til dyrefór. Men, matsvinn er et problem både fra et etisk og miljømessig perspektiv. Matproduksjon er veldig ressurskrevende. Produksjon av mat beslaglegger 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og står for hele 24 % av globale klimagassutslipp. I tillegg blir 9,7 millioner hektar med skog hogget ned hvert år, fattige blir flyttet for å gjøre plass til mer dyrkbar jord, og matvarepriser presses opp slik at de mest ressurssvake ikke klarer seg. 

Hadde vi klart å omfordele eller utnytte bedre den tredjedelen som kastes, kunne vi ha mettet 870 millioner mennesker hvert eneste år. Det vil si at alle de 690 millionene som sulter i verden kunne ha blitt mettet med alt matsvinnet.

Hvor mye kaster vi?

Hver person i Norge kaster 43 kg. spiselig mat hvert eneste år. Og er du en familie på fire kan matsvinnet ditt resultere i at du kaster omtrent en av fem handleposer. Noe som koster deg over 17.000.- i året.

Hvordan kan vi redusere matsvinnet?

Ja! Det kan du. Og det behøver ikke ta så mye tid og krefter heller. Vi gir deg 11 gode tips til hvordan du sparer miljøet og lommeboken. 


You may also like Se alle