Støtt små lokale produsenter og bidra til mer bærekraftig matproduksjon

Photo by Jed Owen on Unsplash

Små lokale matprodusentene spiller en viktig rolle i å sikre mangfold, kvalitet og bærekraft i matproduksjonen. Om lokalmat automatisk er mer bærekraftig enn matproduksjon fra store aktører er det uenighet om. Vi mener det likevel har en enorm verdi å velge de riktige små aktørene fremfor de store.

Kvalitet

I motsetning til de store aktørene, som ofte prioriterer økt omsetning, kvantitet og effektivitet har de små produsentene en dypere forståelse for dyrevelferd, renhet, kvalitet og bærekraft.

I storskala jordbruk velges ofte matvarer som har evnen til å modnes samtidig og tåler innhøstingsutstyr, pakking og transport. Dette er selvsagt viktige egenskaper for å få nok produksjon og inntjening. Men over tid kan dette føre til et mer begrenset genetisk mangfold og lavere kvalitet og smak. 

Småprodusenter behøver ikke ta hensyn til dette. Små kvantum, naturlig følge med årstider og kortere transport gjør at små aktører kan dyrke mange ulike varianter med lengre innhøstningstid - fremfor hurtigvoksende arter. Dette gjelder ikke bare for korn, frukt og grønnsaker, men også for dyrearter som avles opp og lever et lykkeligere, lengre og sunnere liv.

Åpenhet

Små lokale produsenter har mye mindre produksjoner og tettere forhold til det de dyrker eller avler opp.Ofte er disse produsentene mer transparente og åpne om hvordan maten deres produseres. De fleste av dem er opptatt av bærekraftige produksjonsmetoder, matkultur, dyrevelferd, god utnyttelse av ressurser og viser gjerne frem hvordan de jobber. 

Jobben for oss forbrukere blir derfor mye lettere. Vi får muligheten til å velge mat som er produsert på en måte som vi kan støtte og stå inne for.

Lokalt

De små produsentene bidrar til å bevare og utvikle lokale råvarer og matkultur. De dyrker og produserer mat som er tilpasset lokale forhold og følger årstidene. Noe som ofte gjenspeiler seg i en unik smak og kvalitet. 

Det er selvsagt et pluss at maten også er kortreist. Mindre forurensing og ferskere mat.

Men lokal mat er også en ekstremt viktig bidragsyter til at lokalsamfunn overlever. Små lokale produsenter bidrar også til å skape lokale arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i området - og holder hver krik og krok av Norge levende. Og mange tar vare på tradisjoner og håndverksmetoder som var vanlig for området de holder til i.

Pris

Lokal mat fra små produsenter behøver ikke nødvendigvis å være dyrere. Dette styres ofte av den som holder i varestrømmen - ofte de store kjedene. Det kan derfor være lurt å kjøpe varer direkte fra leverandør eller fast fra en annen liten leverandør som Gryning. 

Vårt felles ansvar

Som forbrukere er det viktig at vi tar ansvar og støtter de små matprodusentene. Det kan vi gjøre ved å handle mat direkte fra produsentene, enten gjennom matmarkeder og gårdsutsalg eller gjennom å bli abonnent i Gryning. 

Ved å støtte de små matprodusentene, bidrar vi til å bevare mangfoldet i matproduksjonen, og til å sikre at lokale råvarer og matkultur fortsetter å eksistere. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig og robust matproduksjon, som kan møte fremtidens utfordringer.

Bli kjent med våre lokale leverandører

Sorte Havre

Norganics

Supreme kaffe

Nord kaffe


You may also like Se alle