De fleste har dårlig samvittighet, men de færreste gjør noe med det

Foto: lifeforstock by Freepik

Dagligvarehandelen har låst forbrukere i et handlemønster som bidrar til økt profitt for dem selv, men negativ innvirkning på mennesker og planeten. Stadig flere ønsker å endre på dette. 

Øker forbruket

Dagligvarehandelen kan ha en betydelig innvirkning på forbrukerens handlemønster, og kan føre til negative konsekvenser for mennesker, planeten og samfunnet. 

En av de mest åpenbare måtene forbrukerens handlemønster påvirkes, er gjennom markedsføring og reklame. Salgsfremmende tilbud, rabatter og lojalitetsprogrammer som lokker forbrukeren til impulskjøp og kjøpe mer enn de egentlig hadde tenkt. Noe som igjen bidrar til økt avfall, overforbruk, stress og stadig mer dårlig samvittighet.

Mindre sunt

Ved å tilby enkle og raske løsninger påvirkes også forbrukerens handlemønster. For eksempel gjennom matvarer som er klare til å spise. Dette er selvsagt praktisk for folk som har lite tid til å lage mat selv. Imidlertid kan dette føre til at forbruker kjøper mer matvarer som er høyere i salt, sukker og fett, noe som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Økt utslipp

Det er anslått at opptil 60% av klimagassutslippene er relatert til husholdninger. Dette skyldes at husholdninger ofte er store forbrukere av energi til varme, kjøling, belysning, transport og elektriske apparater. I tillegg kommer en rekke dagligdagse forbruksvaner som kan påvirke klimaet, som hva vi spiser og hva vi kjøper. Kjøpepress og endrede handlemønster får forbrukeren til å kjøpe ferdigvarer fremfor klimavennlige varer er noe av det som kan øke utslippene.

Mange har dårlig samvittighet og vil endre

I en spørreundersøkelse fra 2020 svarte hele 80% av oss at vi vil endre måten vi handler og lever på - og dermed leve mer bærekraftig. I tillegg viser en annen undersøkelse at mer enn en tredjedel av globale forbrukere er villige til å betale mer for bærekraft etter hvert som etterspørselen etter miljøvennlige alternativer vokser.

Vanskelig

Vi vil bidra med klimavennlige valg og redusert forbruk. Men, vi klarer det ikke alene. Hele 70% av de spurte synes det er vanskelig å finne ut av om produkter er bærekraftige, og 40% synes at bærekraftige valg er altfor dyre i butikkene.

Mange av de valgene vi tar som forbrukere, er påvirket av faktorer som pris, tilgjengelighet, kvalitet og annonser. Og det krever at myndigheter, dagligvarebransjen og andre aktører legger mer til rette for å kunne ta mer klimavennlige valg. Som å øke tilgangen på klimavennlige produkter og tjenester, å sette krav til energieffektivitet, å innføre avgifter på skadelige utslipp, eller å tilby incentiver for å redusere forbruket og velge klimavennlig.


You may also like Se alle