Hvorfor skal jeg velge etisk mat når jeg er ute og handler?

Photo by Elaine Casap on Unsplash

Vi blir stadig stilt overfor valg i vår hverdag, og det kan være vanskelig å vite hva vi skal velge. Likevel er det viktig å huske at våre valg har en innvirkning på verden rundt oss, både på kort og lang sikt. 

Å ta etiske valg kan være utfordrende. Spesielt innenfor matproduksjon. Det er ikke alltid mulig å vite alt om et produkt du ønsker å kjøpe og det er mange ulike hensyn å ta. Hvordan kan vi sikre at produktene vi handler inn er produsert på en bærekraftig og rettferdig måte? Og hvorfor skal vi gå for etisk mat?

Er det vårt ansvar?

Det enkle svaret er ja. Vi forbrukere har en viktig rolle når det gjelder å påvirke produsentenes valg og praksis. Gjennom valgene vi gjør når vi handler, kan vi bidra til å støtte produsenter som følger rettferdig og bærekraftig praksis, og på denne måten kan vi bidra til å endre markedet i en mer bærekraftig retning. Samtidig er det viktig å huske på at det ofte er store strukturelle barrierer som gjør det vanskelig for mange produsenter å følge bærekraftige praksiser, og det er derfor også viktig at myndigheter og andre aktører bidrar til å sette rammer for hvordan bransjen kan drive på en mer bærekraftig måte.

Er de så viktig?

Verden vokser i rekordfart og vi har allerede passert 8 milliarder mennesker på jorden. 

I dag står matproduksjon for nesten en tredjedel av de globale utslippene og vi står overfor enorme problemer med forurensing, avskoging, overforbruk, misbruk av arbeidskraft og et enormt matsvinn- og avfallsproblem. Det har aldri vært viktigere å satse på produksjon som holder oss innenfor det planeten tåler.

Vi har blitt flinkere!

De siste årene har vi sett en økning i bevisstheten rundt arbeidsforhold, klimaendringene og konsekvensene av dette. Mange nordmenn har derfor begynt å ta mer bærekraftige valg i hverdagen, både når det gjelder klær, utstyr og handler mer etisk mat enn før. Dette kan være å velge produkter som er produsert av arbeidere som blir ivaretatt og godt betalt, laget av økologiske materialer, eller produkter som har gått gjennom en mer bærekraftig produksjonsprosess. Det kan også være å velge matvarer som er produsert på en miljøvennlig måte, for eksempel økologisk eller lokalt produsert mat.

Så hvorfor skal jeg ta gode etiske valg?

  • Bidra til å endre markedet: 

Ved å velge etiske produkter, viser du at du er villig til å betale litt mer for de. Dette kan bidra til å endre markedet og føre til at flere selskaper begynner å tilby etiske alternativer. 

  • Bidra til en mer rettferdig verden: 

Arbeidere, uansett hvor i verden, skal ha gode arbeidsforhold og rettferdig betaling for sitt arbeid. Ved å støtte selskaper som respekterer menneskerettighetene og har en bærekraftig produksjon, bidrar du til en mer rettferdig verden. 

  • Bidra til en bedre fremtid: 

Råvareproduksjon krever store ressurser og kan ha negative konsekvenser for dyr, mennesker og miljø. Landbruk, hogst, gruvedrift og havbruk kan føre til forurensning, tap av naturmangfold, truede dyrearter og utslipp av klimagasser. Ved å velge produkter som er produsert på en bærekraftig måte, bidrar du til å bevare ressursene på planeten vår for fremtidige generasjoner. 

  • Støtt lokalsamfunnet: 

Mye av maten vi spiser i dag er importert. I tillegg til at importen fører til mye utslipp, mister også forbrukeren kontrollen på om varene er produsert under gode forhold for både mennesker og dyr. Ved å velge produkter som er produsert lokalt, kan du bidra til å støtte lokale produsenter og dermed også lokalsamfunnet og dyrevelferden. 

  • Lønnsomt på sikt: 

Selv om etiske produkter kan være dyrere i starten, kan de vise seg å være mer lønnsomme på sikt. For eksempel kan produkter med en lenger levetid bidra til å spare penger gjennom mindre matsvinn. 

  • Få bedre helse: 

Økologisk matproduksjon fokuserer på å dyrke og produsere mat på en miljøvennlig og bærekraftig måte, uten å bruke kjemikalier og syntetiske tilsetningsstoffer. Dette kan bidra til å redusere forurensning, bevare jordsmonnet, øke biodiversiteten og sikre lokale økonomier. I tillegg kan økologisk mat være rikere på næringsstoffer og smak. Det å velge økologisk mat er derfor en måte å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon og en sunnere livsstil.

  • Bidra til at dyrene har det bedre: 

God dyrevelferd er ikke bare et spørsmål om etikk, men også om å sikre sikker og sunn mat til mennesker. Dyr som behandles på en god måte er oftere friske og har mindre behov for medisiner og kjemikalier, noe som kan bidra til å redusere risikoen for rester av slike stoffer i maten. I tillegg kan dyr som har hatt et godt liv produsere mat av høyere kvalitet og smak. Derfor er dyrevelferd en viktig faktor å ta hensyn til i matproduksjon.

Vi hjelper deg!

Det er viktig å huske at å ta etiske valg ikke nødvendigvis betyr at du må betale mer. Det finnes mange etiske produkter som ikke koster mer enn deres uetiske alternativer. Ved å gjøre litt research og være bevisst på hva du velger, kan du enkelt bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden.

 

Dette kan Slowly hjelpe deg med. Ved å bestille en matkasse fra Slowly og sette de mest brukte varene i din husholdning på automatikk, kan vi hjelpe deg til å ta gode etiske valg, spare deg for tid og penger.


You may also like Se alle