Filter

    Ren Retur

    Vi henter ditt vanskelig avfall som ikke skal kildesorteres hjemme og sikrer optimal gjenbruk, gjenvinning og håndtering. Bare sørg for at alt du sender i retur med Slowly baggen er: Rent - Tørt - Trygt