Vi har planlagt leveringer og henting av retur for flere år frem i tid allerede. Her leveringsplanen.