Hvordan vi velger varer

Slowly ønsker å velge de gode og riktige varene for deg. For å være transparente viser vi dere hvilken prosess vi bruker, retningslinjer vi har og krav vi setter til våre leverandører. 

Et nytt produkt foreslås enten av et av våre team medlemmer eller en kunde via skjema

Retningslinjer og krav:

 • Er varen sporbar? Gjerne med datapunkter for beregning av utslipp.
 • Er prisen god nok?
 • Tilgjengelighet
 • Er det miljømessig bærekraftig og bedre enn alternativene?
 • Er det direkte handlet?
 • Er leverandøren godkjent? ISO el.
 • Inneholder det vann?
 • Har det lang holdbarhet?
 • Ønsker kundene det?
 • Kan det handles i bulk og pakkes om?
 • Har de CO2 data for emballasjen?
 • Har de CO2 data for transporten?

Per i dag er det få, om noen, som har alle datapunktene vi ønsker oss så dette vil være et konkurransefortrinn for de som har denne dataen og vil levere til oss.