Photo by Anthony Tran on Unsplash

Selvpleie og tid til deg selv. Det høres ut som en utrolig selvsentrert ting å drive med. Men i tillegg til å være bra for deg kan det ha store positive ringvirkninger på alt og alle rundt deg også.

Hverdagsstress

Vi har alle kjent på det. Du stresser hjemmefra til arbeid, møter, venner, familie, handleturer, aktiviteter, mobilen som piper - enter det er SMS, mail eller sosiale medier. Det er noe hele tiden som tar av din energi og selvfølelse. Du får stadig mindre tid til deg selv og og mulighet til selvpleie. Trenger det egentlig å være slik?

Hvorfor selvpleie?

Å sette av tid til deg selv og selvpleie handler om å vise omsorg og respekt for seg selv, og å anerkjenne at man fortjener lykke og velvære. Ofte i form av å gi seg selv tid til å bare være, nyte noe eller gjøre en aktivitet som gir deg mening. 

Det betyr ikke at man er selvsentrert eller egoistisk, men heller at man anerkjenner sin egen verdi og at man gjør ting for å ta vare på seg selv på en hensiktsmessig måte.

Positive effekter

Det å gi seg selv tid kan ha mange positive effekter, ikke bare for en selv, men også for andre rundt en. Når man har en positiv holdning til seg selv og sin egen verdi, kan dette bidra til å øke selvtilliten og selvfølelsen. Dette kan igjen gjøre det enklere å håndtere utfordringer og motgang, og å ta bedre vare på seg selv og sine behov.

Selvpleie kan også bidra til å styrke relasjonene til andre. Har du det godt med deg selv og dine behov, kan dette gjøre det enklere å være tilstede for andre og å vise omsorg for dem. 

Litt enkelt kan du si at når flere mennesker tar vare på seg selv og sine behov, kan det bidra til å skape et mer harmonisk og velfungerende samfunn.

Tips til selvpleie

Det finnes mange måter å pleie seg selv. Her er noen tips du kan prøve: 

Meg selvSelvpleieTidTidsklemmaVerdier